Rekisteriseloste

Henkilötietolain 10§:n mukainen rekisteriseloste:

1. Rekisterinpitäjä

Aika24 Oy (Y-tunnus: 2660393-4)

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelu vastaa viiden arkipäivän kuluessa rekisteröintiä koskeviin tiedusteluihin. Asiakaspalvelun saat kätevimmin kiinni palautelomakkeella.

3. Rekisterin nimi

Aika24.fi -verkkopalvelun käyttäjärekisteri.

4. Rekisterin käyttötarkoitus:

Käyttäjärekisterillä mahdollistetaan verkkopalvelun turvallinen käyttö pitämällä yllä tietoa Aika24.fi verkkopalvelun käyttäjistä. Laajennetuilla vapaaehtoisille käyttäjätiedoilla mahdollistetaan palvelutarjoajien ja kuluttaja-asiakkaiden välinen asiakas suhde, kuten esimerkiksi suoramarkkinointi. Laajennetut tiedot kerätään vain asiakkaan suostumuksesta.

5. Rekisterin sisältämät tietotyypit

Käyttäjien perustiedot mukaanlukien käyttäjätunnukset ja salasanat sekä palveluntarjoajakohtaiset tiedot kuten asiakaskortit sisältäen kuvauksen tuotetusta palvelusta.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröitymisen yhteydessä, palveluita käytettäessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä.

7. Tietojen luovutus

Aika24 Oy voi luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimisissa ja velvoittavissa rajoissa. Tietoja voidaan käyttää suoramarkkinoinnissa, ellei asiakas ole sitä kieltänyt.

8. Rekisterin suojaus

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää asiakassuhdetta palveluntarjoajan ja Aika24 Oy:n välillä. Tällöin palveluntarjoajalle annetaan riittävät käyttöoikeudet kuluttaja-asiakastietojen, esimerkiksi asiakaskorttien, muuttamiseksi. Palvelun käyttö edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan. Rekisterin käyttöä ja sisäänkirjautumisia valvotaan. Palvelun tiedot kerätään yhteisiin tietokantoihin, jotka on suojattu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja niihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.