Aika24-palvelun tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan Aika24 Oy:n tietosuojakäytännöt koskien ajanvaraaja-asiakkaille suunnattua palvelua osoitteessa aika24.fi ja yrityksille suunnattua palvelua. Edellä mainituista palveluista käytetään yhteisnimitystä ”Palvelu”. Palvelu perustuu sähköiseen ajanvarauskalenteriin ja mahdollistaa internetin välityksellä tehtävät ajanvaraukset.

Rekisterinpitäjä

Nimi: Aika24 Oy
Y-tunnus: 2660393-4
Osoite: Patteristonkatu 2
Puhelinnumero: 044 047 2570
Sähköpostiosoite: tuki@aika24.fi
Rekisteriasioita hoitava henkilö: Jukka Voutila
Tietosuojavastaava: Jukka Voutila

Rekisterin nimi

Aika24 asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on palvelussa tarvittavien henkilötietojen käsittely. Termillä ”henkilö” kaikkia niitä ihmisiä, joiden tietoja käsitellään. Sana ”käsitellä” tarkoittaa lainsäädännön määräämää termiä, joka tarkoittaa esimerkiksi vain tallentamista. Tässä selosteessa termi ”asiakasyritys” tarkoittaa palveluntarjoajayhtiötä, joka on solminut sopimuksen Aika24 Oy:n kanssa kuluttajapalvelujen tarjoamisesta Aika24-palvelun kautta.

Kerättäviä henkilötietoja käytetään:

 1. Henkilön tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan tai tunnistautumista edeltävien toimien suorittamiseen
 2. Henkilön tunnistamiseen ajanvarauksen yhteydessä
 3. Ajanvarauksen yhteydessä lisätietojen antamiseen
 4. Tietojen siirtämiseen palvelusta asiakasyritykselle ajanvarauksen yhteydessä.
 5. Yhteydenpitoon henkilön ja Aika24:n välillä.
 6. Virheenkorjauksiin ja ongelmatilanteiden selvittelyyn
 7. Lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen ja oikeuksien käyttäminen
 8. Lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden hoitamiseen

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

Rekisterin tietosisältö

Henkilön nimi, sähköposti, puhelinnumero, salasana, ip-osoite, sijaintitieto (jos henkilö sallii sijainnin lähettämisen selaimessa), henkilön itse kirjoittamat tiedot vapaaehtoisiin kenttiin ja ajanvarauksen yhteydessä valittuun palveluun liittyvät tiedot.

Rekisteröityjen ryhmät

Aika24 käsittelee henkilöiden ja asiakasyrityksien henkilöstön tietoja.

Henkilötietojen vastaanottajien ryhmät

Henkilötietoja luovutetaan ajanvarauksen yhteydessä ajanvarauksen kohteena olevaan asiakasyritykseen.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja:

 1. Henkilöltä itseltään.
 2. Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi).
 3. Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Tietojen säilytysaika

Henkilön henkilötietoja käsitellään, kunnes henkilö poistaa profiilinsa Aika24-palvelusta jolloin tiedot poistetaan 30 päivän kuluttua. Asiakasyrityksien tiedot poistetaan 60 päivän sisällä sopimuksen päättymisestä.

Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.