Käyttöehdot

Käyttämällä Aika24 Oy:n (jäljempänä 'palvelun ylläpitäjä') ylläpitämää aika24.fi verkkopalvelua käyttäjä sitoutuu noudattamaan alla mainittuja käyttöehtoja. Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä käyttöehtoja kokonaisuudessaan, on hän velvollinen lopettamaan verkkopalvelun käytön välittömästi.

Tekijänoikeudet

Aika24.fi verkkopalvelun sisältö on suojattu tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Palvelun ylläpitäjä pidättää itsellään kaikki oikeudet sivujen sisältöön ellei sivuilla toisin mainita.

Sisällön tai osan sisällöstä julkistaminen levittämällä, esittämällä tai näyttämällä julkisesti on kielletty ilman palvelun ylläpitäjän etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Käyttäjällä on kuitenkin oikeus sijoittaa omille verkkosivuilleen linkki Aika24.fi verkkopalveluun. Linkin kautta verkkopalvelun sivun tulee kuitenkin aueta tyhjään ikkunaan ilman kehyksiä. Muunlainen linkittäminen on kielletty ilman palvelun ylläpitäjän kirjallista lupaa.

Tietosisältö

Pavelun ylläpitäjä on vastuussa vain palveluun itse tuottamansa tiedon sisällöstä ja voi koska tahansa muuttaa sivujen sisältöä.

Palvelun ylläpitäjä ei vastaa palveluun liittyneiden palveluntarjoajien ylläpitämien tietojen (kuten palvelutiedot, aukioloajat, kalenteriajat, henkilötiedot, yhteystiedot, jne) sisällöstä, oikeellisuudesta, täsmällisyydestä tai luotettavuudesta eikä tietojen käytön välittömästi tai välillisesti aiheuttamista vahingoista.

Jos verkkopalvelun sivuilla julkaistaan linkkejä ulkopuolisten ylläpitämille verkkosivuille, ei palvelun ylläpitäjä vastaa kyseisten sivujen saatavuudesta, sisällöstä tai lainmukaisuudesta.

Palvelun ylläpitäjän vastuut ja velvollisuudet

Palvelu on pääsääntöisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa. Palvelun ylläpitäjällä on kuitenkin oikeus ottaa palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, järjestelmäpäivityksen tai muun välttämättömän syyn vuoksi.

Palvelun ylläpitäjä voi myös estää tarvittaessa palveluun pääsyn. Palvelun tarjoaja ei vastaa muiden osapuolten aiheuttamista palvelukatkoista (esimerkiksi sähköjakelusta tai Internet -yhteyksistä aiheutuneet katkokset).

Käyttäjän ehdot ja velvollisuudet

Käyttäjä voi tutustua palveluun ilman liittymistä (=rekisteröitymistä). Tällöin käyttäjästä ei tallenneta mitään tietoa.

Palvelu on yksityishenkilöille ilmainen.

Liityttyään palveluun, käyttäjästä tulee Aika24 Oy:n asiakas. Asiakastietoja ei kuitenkaan käytetä oletusarvoisesti kuin palvelun kehittämiseen sekä tilastointiin. Kuluttaja voi sallia suoramarkkinoinnin yrityskohtaisesti varausta tehdessä. Oletusarvoisesti suoramarkkinointi ei ole sallittua.

Palveluun liittyvä muistutusviesti saattaa kuitenkin sisältää mainosmateriaalia, jonka palvelun käyttäjä sallii hyväksyessään muistutuksen.

Palveluun liittynyt käyttäjä on vastuussa käyttäjäkohtaisesta salasanasta sekä sillä tapahtuneesta käytöstä. Palvelun käyttöoikeutta ei saa siirtää muille.

Väärinkäytöstapauksissa käyttäjä on korvausvelvollinen, Aika24 Oy:lle ja suoraan muille tahoille, mahdollisista väärinkäytöksistä sekä lain- ja sopimuksenvaraisista toimistaan.

Muuta

Nämä ehdot ovat voimassa toistaiseksi. Ehtoja ylläpidetään palvelun sivuilla, ja palvelun ylläpitäjällä on oikeus muuttaa palvelun ehtoja yksipuoleisesti.